Hai Jazba Junoon lyrics, song mp3 download

Posted on Jun 19 2017 - 10:16pm
8
--------- Advertisement ---------

------------------

Hai Jazba Junoon lyrics, song mp3 download

Hai jazba junoon
To himmat na haar
Justojoo jo karey wo
chuay asmaan
Mehnat apni ho gi
Pehchan kabhi na bhoolo
Sab ki nazron mein
Pakistan
Kabhi na bhoolo

Pakistan hai tumhara
Pakistan hai humara

------------------

------------------

Apna ghar
Apni sar zameen
Sab kuch hai
Bas yaheen
Itna to hai hum ko yakeen

Hai jazba junoon
To himmat na haar

--------- Advertisement ---------

------------------

Justojoo jo karey woh
Chuay asmaan

Mehnat apni ho gi
Pehchan kabhi na bhoolo
Sab ki nazron mein
Pakistan
Kabhi na bhoolo

------------------

------------------

Pakistan hai tumhara
Pakistan hai humara

barhna hai agey har qadam
jub tak hai dum mai dum
hogi kabhi himmat na kam

--------- Advertisement ---------

------------------

Hai jazba junoon
To himmat na haar
Justojoo jo karey woh
Chuay asmaan

Mehnat apni ho gi
Pehchan kabhi na bhoolo
Sab ki nazron mein
Pakistan
Kabhi na bhoolo

Pakistan hai tumhara
Pakistan hai humara

Hai Jazba Junoon lyrics, song mp3 download was last modified: June 19th, 2017 by Atif Aslam